Kandidatur till 2:e vice distriktsordförande MUF Stockholm 2014

Jag offentliggör härmed att jag söker medlemmarna i MUF Stockholms förtroende att bli 2:e vice distriktsordförande 2014. 

delmon ds

Hela kandidaturen kan du läsa här: D.H Kandidatur till 2e vice distriktsordförande

Med hopp om Ert stöd!
Med vänliga hälsningar

Image-1
Delmon Haffo
Ledamot MUF Stockholms distriktsstyrelse

Annonser

Pressmeddelande: Delmon Haffo på 1:a plats till Landstinget

Pressmeddelande: Delmon Haffo vinnare av Moderaternas landstingsprovval Sydväst 

Igår presenterades Moderaternas resultat från försöksnomineringen (provvalet) i Stockholms stad och län. I landstingsvalkrets sydväst, bestående av kommunerna Södertälje, Nykvarn, Salem och Botkyrka lyckades Delmon Haffo, 22 år, hamna på plats 1, sett till det totala röstresultatet med 229 röster, varav 171 ”topplaceringsröster”.

Delmon Haffo bor i Salems kommun och sitter idag i kommunfullmäktige samt Barn- och utbildningsnämnden. Inom partiet är Delmon vice ordförande för Moderaterna i Salem, ordförande i MUF Salem, ledamot i MUF Stockholms distriktsstyrelse samt suppleant i Moderaternas förbundsstyrelse i Stockholms län.

– Jag vill tacka alla som röstat på mig, det betyder oerhört mycket att få detta stöd från medlemmarna. Jag ska se till att förvalta det förtroende jag givits på allra bästa sätt. Nu är det upp till nomineringskommittén att göra sitt jobb, och jag hoppas att jag får möjligheten att hamna någonstans i toppen på valsedeln.

Resultatet är rådgivande och det är slutligen en nomineringskommitté som ska arbeta fram ett förslag till valsedel, som sedan ska klubbas på en särskild stämma i början av nästa år.

Hela resultatet kan du hitta här: http://moderaterna.net/blog/2013/11/15/sammanstallning-av-forsoksnomineringen/

För kontakt:
Delmon Haffo
Tel: 0707306033
E-post: delmon.haffo@moderat.se

Delmon Haffo till landstinget 2014

.för ett delmon

Delmon Haffo: Söker medlemmarna i Moderaterna i Stockholms läns förtroende att få kandidera till Landstingsfullmäktige 2014.

Vem är Delmon?

Mitt namn är Delmon Haffo, jag är 21 år gammal och medlem i Moderata samlingspartiet sedan år 2006. Under mina år som medlem har jag varit ordförande för Moderata Ungdomsförbundet i Salem, varit vice ordförande för Moderat Skolungdom i Stockholm, suttit i Moderata Ungdomsförbundets distriktsstyrelse i Stockholm, varit ledamot samt vice ordförande i Moderaterna i Salem. Sedan valet 2010 har jag dessutom varit ledamot av Salems kommunfullmäktige samt ledamot i Barn- och utbildningsnämnden i Salem.

Utanför det politiska studerar jag Affärsjuridiska programmet vid Linköpings universitet och går just nu mitt tredje år.

Kollektivtrafikens för- och nackdelar

Som boende i en kommun som ligger en bit utanför innerstaden har jag upplevt kollektivtrafikens för- och nackdelar. Fördelar så som hur effektivt det är att använda buss och pendeltåg för att ta sig in och ut från Stockholms innerstad, hur fantastiskt det är att på ett snabbt och bra sätt kunna röra sig fritt i hela Stockholms län. Att det hela tiden utvecklas och kommer nya resmöjligheter så som pendeltåg till Arlanda och tunnelbana till Nacka.

Men det är inte på grund av alla fördelar jag väljer att kandidera till Landstingsfullmäktige. Jag vill sikta in mig på alla förbättringsmöjligheter, nya idéer och ansvaret för ett levande Stockholms län. Ska Sveriges huvudstad klara av att växa i den takt den gör idag krävs en utveckling av infrastrukturen och kollektivtrafiken. I ett levande Stockholms län ska det vara en självklarhet att kunna ta sig runt i hela länet på ett effektivt men framförallt säkert sätt. Säkert inte bara i trafiksäkerhetssynpunkt utan också inom trygghetsaspekten. Människor ska alltid känna sig trygga när det åker buss, tåg, tunnelbana, färja eller andra kollektiva färdmedel.

Det ska vara enkelt att åka kollektiv

Kollektivtrafiken behöver en bättre tillgänglighet och vara mer anpassad efter människors behov, inte att människors behov ska behöva anpassas efter kollektivtrafiken. Att pendeltågen ska gå dygnet runt på helger, för att göra kranskommunerna i Stockholms län ännu mer attraktiva och för att öka säkerheten för framförallt unga människor som har stor användning av detta är en annan viktig fråga.

Ett enhetligt betalsystem. Vi vill att fler ska använda kollektivtrafiken. Det måste finnas ett dels enklare sätt att köpa biljetter, men också ett mer enhetligt system som inte bara gäller för Stockholms län, utan att systemet bör gälla hela Sverige. Det ska vara lätt att åka kollektivt. Landstinget har en viktig uppgift. Jag vill vara med och göra det ännu enklare och ännu trevligare att ta tåget till jobbet, skolan eller vad man än vill.

En fråga som kanske inte diskuterats allt för mycket är tillgången till kollektivtrafiken för människor mer rörelse- eller funktionshinder. Arbetet måste fortsätta för att se till att kollektivtrafiken välkomnar alla människor, oavsett behov. Det ska aldrig vara en utmaning för någon att gå på en buss, eller ett tåg. Utvecklingen är så långt gången att det finns lösningar, det gäller bara att agera.

Ordning och reda i ekonomin

Landstinget är mer än bara kollektivtrafik. Nya Moderaterna har tillsammans med Alliansen styrt i Landstinget sedan 2006. En viktig framgångsfaktor har varit ordning och reda i ekonomin. Det är aldrig okej att slösa med skattebetalarnas pengar. Landstingets politiker har till uppgift att förvalta människor pengar och förtroende. Det måste göras på absolut bästa och mest effektiva sätt, samtidigt som man aldrig får blunda för dem utmaningar och behov som finns inom vården, men också inom kollektivtrafiken.

Förbättringar inom vården

Sedan Alliansen tog över styret i Landstinget har vårdköerna minskat, man har gjort enorma satsningar på vården generellt. Fler ambulanser, upprustning och utbyggnad av sjukhusen i länet, modernare vårguide, vårdcoacher, nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och mycket mer. Mer måste naturligtvis göras. Ökad valfrihet i vården, patienterna i fokus, ökad satsning på forskning och ökad trygghet i länets alla sjukhus är några viktiga saker man måste fortsätta att arbeta med.

Detta är bara en kortfattad text om vad och varför jag vill engagera mig i Landstingspolitiken. Grunden är; för ett växande Stockholms län, för ett levande Stockholms län och för ett bättre Stockholms län.

Har du frågor eller liknande,

Hör av dig till mig så ska jag försöka besvara dem.

Delmon Haffo

E-post: delmon.haffo@moderat.se

Alliansen fortsätter att utveckla svensk skola

Bra skola och utbildning är grunden till framtida arbete. I en arbetslinje måste man satsa på skolan för att stärka unga redan vid ung ålder, för att alla människor ska komma ut bättre förberedde för arbetslivet med ökade kunskaper och fler erfarenheter.

En elevs skolgång är lite som att bygga ett hus. Det måste bli rätt från början. Man måste lägga en stabil grund som håller för framtiden, innan man börjar med nästa steg. Med en bra grund kan man sen på ett säkert och effektivt sätt sätta upp husets väggar och tak, för att sedan färdigställa ett stabilt hus som kommer klara framtidens utmaningar.

Därför är det viktigt att satsa på bättre lärare. Läraren har en otroligt viktig roll i klassrummet, därför är det av yttersta vikt att lärarens kompetens också motsvarar dem förväntningarna vi har och dem mål vi satt upp för den svenska skolan.

Idag föreslog en enad Alliansregering ett flertal satsningar på skolans område. Man ska vara tydlig med att säga att under Alliansregeringens tid vid makten har rekordmycket redan gjorts och genomförts, men Alliansen är inte nöjda. Så länge det finns elever som inte klarar av att få betyg i alla ämnen eller som inte hänger med, så har skolan mer att arbeta på. Vi får aldrig bli nöjda utan ständigt utveckla med nya idéer och förslag.

Nedan kan du se vad Alliansen föreslår i nästa års budget, en satsning på närmare 4 miljarder kronor.

Alliansen föreslår:

– att utöka undervisningen i matematik så att elever i årskurs 4-6 får motsvarande en timme mer matematik i veckan.

– att satsa på fortbildning för lärare, bland annat genom Läslyftet som riktar sig framförallt till svensklärare för att stödja elevernas läs- och skrivutveckling.

– att förlänga fortbildningssatsningarna Lärarlyftet II och Rektorslyftet.

– att tillföra 100 nya utbildningsplatser på speciallärarutbildningen.

– statsbidrag för att stimulera att skolorna anordnar läxhjälp och sommarskola, främst för elever i årskurs 6-9 och för de elever som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen.

 

Lagen om Valfrihet ska gälla alla!

I helgen hade Moderata Ungdomsförbundet sin årliga stämma för att diskutera och besluta vilken politik som förbundet ska driva under året. Frågan om Lagen om valfrihet diskuterades där stämman fattade beslutet att MUF:s åsikt är att LOV skall vara obligatorisk för alla kommuner och landsting i Sverige.

Alla människor är, mer än bara någon gång i livet, i behov av det vi i Sverige inkluderar i begreppet välfärd. Skolan, vården och omsorgen är några sådana delar som människor någon gång i livet har behov av.  Sverige har och bör fortsatt ha en gemensamt finansierad välfärd som skall fungera som ett skyddsnät och en trygghet för alla människor.

Samhället förändras ständigt och i takt med detta ställs nya krav på välfärden, vars förutsättningar förändras. Något som skulle låta konstigt för 20 eller 30 år sedan, att man skulle kunna välja vilken vårdcentral man själv vill besöka, eller att man skulle kunna välja bort det kommunala skolalternativet till förmån för en friskola är idag för många, främst unga en självklarhet.

Valfriheten att få välja vilken skola man ska studera i, vilket sjukhus man vill besöka eller vilket äldreboende man helst bor på är något en kommunpolitiker aldrig ska kunna ta ifrån en på grund av ideologiska skäl. Det är inte okej att människor i vissa kommuner som styrs av Socialdemokrater och/eller Vänsterpartister begränsas i sin frihet att själva få välja.

Lagen om Valfrihet ger människor denna frihet och hindrar klåfingriga vänsterpolitiker från att begränsa människors valfrihet när det gäller val av aktör inom välfärden.

I dagens läge kan varje kommun själva välja att tillämpa lagen om valfrihet som ger människor rätten att få välja aktör. Detta innebär att kommunpolitiker runt om i landet av politiska skäl kan neka konkurrenter att etablera sig i kommunen. Det är inte bara företagarovänligt utan hämmar även konkurrensen, som i sin tur är avgörande för att kvalitén inom välfärden alltid skall prövas. Dessutom minskar människors frihet att få göra egna val.

Att det finns en lagstiftning för valfrihet, men som klåfingriga politiker kan strunta i är under all kritik. Det är dags att genom lagstiftning se till att samtliga kommuner i Sverige tillämpar denna valfrihetsreform.

Lagen om valfrihet skall självfallet gälla alla landets kommuner och landsting och det är glädjande att Moderata Ungdomsförbundet under sin årliga stämma tog ställning för just detta. 

Assyriska martyrernas dag – 7 augusti

Idag, den 7 augusti, är det minnesdag för de Assyriska martyrerna som blev mördade under massakern i den assyriska byn Simele, norra Irak år 1933. Jag väljer därför idag dedicera ett kort inlägg för att hedra de Assyriska martyrerna vars liv togs ifrån dem under det pågående folkmordet på denna folkgrupp.

Martyrernas dag uppmärksammas varje år av Assyriska organisationer runt om i världen, som en symbol för att det assyriska folket lever kvar och fortsatt strävar efter att få upprättelse för det ständiga förtryck och dödande som än idag pågår i hemlandet. Dagligen lever tusentals kristna assyrier under ständigt hot och förtryck, med rädsla för döden.

Det har aldrig, är aldrig och kommer aldrig att vara okej att människor förföljs, hotas, förtrycks och mördas på grund av sin identitet och sitt ursprung, oavsett vilka man talar om, runt om i hela världen.

Många dagar om året har tillägnats olika folkgrupper som på liknande sätt utstått förtryck, smärta och död på grund av sin etniska tillhörighet. Jag vill med detta inlägg sprida budskapet kring martyrernas dag, då jag vet att många saknar kunskap om det assyriska folket och det man har och än idag får utstå i Mellanöstern.

Det är dags att öppna ögonen och sluta blunda för att människor mördas på grund av religion och etnicitet. Någon gång måste även det assyriska folket erkännas rättigheter. Någon gång måste världen kunna erkänna att detta folkslag har lidit. Någon gång måste assyrierna få upprättelse.

Till alla assyrier världen över, låt oss hedra alla människor som under massakern i Simele fick sätta sitt liv till, och låt oss samla kraft för att fortsätta kämpa för varje enskild människa som lever under konstant förtryck och förföljelse.

Ni kan läsa mer om massakern i Simele här:
http://www.hujada.com/article_print.php?ar=880

(Detta är en helt och hållen egen text där åsikterna är mina egna och tillhör ingen annan, är inte bunden till någon sida eller part)

Gilla ”För ett levande Rönninge Centrum” på Facebook

Skärmavbild 2013-04-01 kl. 13.27.05

Debatten kring utbyggnaden av Rönninge centrum är i full gång. Moderaterna, Socialdemokraterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans utarbetat en kampanj som heter För ett levande Rönninge Centrum, som bygger på det enda förslaget som faktiskt är möjligt att bygga och som har finansiering.

Det handlar om 120 nya bostäder i Rönninge centrum, ett nytt liv och ett mer modernt centrum.

Info kring kampanjen För ett levande Rönninge centrum finns på hemsidan http://www.rönninge.nu

Nu har även en facebook-kampanj startat. Gå in på facebook och gilla sidan: För ett levande Rönninge centrum, för att visa ditt stöd för projektet och för Rönninges framtid.

Länk till facebooksidan:

https://www.facebook.com/ForEttLevandeRonningeCentrum?ref=ts&fref=ts#!/ForEttLevandeRonningeCentrum?fref=ts