Flyktingsituationen är akut och ohållbar – Nya Moderaterna tar ansvar

dddd

Med anledning av flyktingsituation som just nu dominerar den politiska samhällsdebatten har Nya Moderaterna tagit fram ett antal förslag för att fler länder i EU ska ta större ansvar och för att Sverige ska kunna möjliggöra ett värdigt mottagande för de som kommit hit.

Ikväll valde regeringen att gå Moderaternas krav till mötes kring gränskontroller vilket är välkommet. Det är tydligt att Nya Moderaterna sätter den politiska agendan och tack vare en offensiv oppositionspolitik regerar just nu Stefan Löfven med Anna Kinberg Batras politik.

Moderaternas förslag på insatser för att hantera flyktingkrisen:

Tillfälliga gränskontroller ska införas och de asylsökande som anländer till Sverige från andra EU-länder och som inte tidigare registrerats enligt Dublinförordningen ska nekas inresa till Sverige.
Det är uppenbart att EU:s gemensamma regler för asylmottagande inte fungerar tillräckligt väl. Att Dublinförordningen inte följs eller implementeras i tillräckligt hög grad i medlemsländerna får särskilda konsekvenser för Sverige.
Under perioden med tillfälliga gränskontroller ska Sverige se över andra EU-länders lagstiftning på området i syfte att harmonisera våra regler med exempelvis Tysklands.

Återvändandeprocessen ska effektiviseras och gå snabbare 
Hela legitimiteten för asylrätten bygger på att ett ja är ett ja och ett nej är ett nej. Den som har fått ett avslagsbeslut ska lämna landet. Detta är särskilt viktigt i den akuta situation Sverige är i.

Regeringen måste nu på alla nivåer arbeta för att fler med avslagsbeslut lämnar landet. Polisen måste ges det stöd som behövs och regeringen behöver driva återvändandefrågor i internationella kontakter på ett helt annat sätt än vad som hittills gjorts. Att få på plats återtagandeavtal med berörda länder är en del i arbetet framåt. Vi vill se en tidtabell för hur regeringen ska arbeta med frågan. Svenskt bistånd ska även kunna villkoras mot vissa av de länder det rör sig om.

Sverige ska kräva lägre EU-avgift
Sverige är i dag nettogivare till EU. Samtidigt har vi tagit ett betydligt större ansvar än de flesta andra EU-länder och de offentliga finanserna påverkas nu av kostnadsökningar i miljardklassen. Enligt EU-kommissionens prognos, som publicerades i torsdags, kommer budgeteffekten för migrationen bli klart störst i Sverige.

Sveriges stora ansvarstagande i flyktingkrisen måste nu få genomslag även i vår avgift till EU. Regeringen bör på EU-nivå driva att Sveriges avgift under kommande år ska sänkas till följd av det stora ansvar vi tagit.

Läs mer härhttp://www.moderat.se/nyhetsartikel/insatser-att-hantera-flyktingkrisen

Annonser

Debattartikel: Var är SSU när S vill stoppa Nya Karolinska?

Skärmavbild 2015-11-10 kl. 09.10.42

Idag skriver jag, i min roll som 1:a vice distriktsordförande i MUF Stockholm och ledamot i landstingsfullmäktige (M), i Stockholm Direkt och uppmanar SSU Stockholm att reagera mot Socialdemokraternas oppositionslandstingsråd, Erika Ullberg kring hennes utspel om att bromsa Nya Karolinska sjukhuset.

Ungdomsförbundens roll som politiska och ideologiska vakthundar för moderpartierna är en viktig funktion som vi måste ta på allvar. SSU måste, om de verkligen tycker att välfärdsfrågor är prioriterade, se till att stoppa sin ledare i Stockholm för att möjliggöra att bygget av Nya karolinska blir klart.

Vi stockholmare blir fler och fler – och därför behöver vi mer och bättre sjukvård. Det är på Nya Karolinska vi som är unga idag kommer att få rätt vård i framtiden. Det är dit vi kommer att ta våra barn om de blir akut sjuka, och det är där vi kommer att veta att våra föräldrar får den vård de behöver på ålderns höst. Det är där vi själva kommer att få hjälp om vi någon gång skulle sväva mellan liv och död.

Jag vädjar därför till SSU Stockholm att reagera. Låt detta bli en samling för framtida generationers rätt till en högkvalitativ vård i Stockholm. Ta ert ansvar som politiska vakthundar och kräv att Ullberg börjar ta ansvar för oss unga Stockholmare, våra kommande barn, och våra föräldrar. Kräv av er ledare att hon börjar syssla med politik – inte med käbbel!

Läs artikeln här: http://www.stockholmdirekt.se/debatt/debatt-muf-stockholm-var-ar-ssu-nar-s-vill-stoppa-nya-karolinska/aRKoki!EJy7Yh4vBycUNGUoSrZWEw/

Sänkt skatt och högre kvalité – Alliansens budgetförslag i Salem

Pie chart on a stock chart with a budget

Efter ett intensivt och bra budgetarbete har nu Alliansen i Salem tagit fram ett budgetförslag som inte bara satsar på ännu högre kvalité inom välfärden utan som också ger tillbaka till skattebetalarna genom en skattesänkning på 25 öre. Detta kommer att ge en vanligt familj drygt 1500 kronor mer per år och framförallt bromsa de ekonomiska försämringarna dessa annars skulle få på grund av regeringens föreslagna skattehöjningar.

Att Salems kommun toppar inom skola, vård och omsorg inom Södertörn är välkänt och detta fastställdes även på den nyckeltalskonferens som hålls varje år. Det är därför roligt att kunna föreslå nya reformer som fortsätter göra Salems kommun ännu bättre.

Det handlar om att möjliggöra för barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga att få längre vistelsetid på fritids. Vi satsar på att bygga ut två nya klassrum på Rönninge skola, just för att det fria skolvalet gjort att efterfrågan ökat. Därutöver satsar vi på att tillsätta två nya tjänster inom Barn- och utbildning. En handläggare som ska förebygga avhopp inom gymnasiet, som tyvärr är en utmaning där Salems inte är unikt. Att fler går ut gymnasiet med fullständiga betyg är en viktig del i att bryta det nya utanförskapet. Den andra tjänsten är en särskolesamordnare som ska arbeta med att samordna arbetet vad gäller särskolan. Dessa två tjänster kommer självfallet innebära en kvalitetshöjning och möjliggöra för en bättre service inom barn- och utbildning.

För att stärka och utveckla barns läsande satsar vi på ett nytt samarbete mellan Salems bibliotek och skolorna i kommunen. Det handlar om en tätare dialog och att skolorna får ökad möjlighet att besöka biblioteket för att stimulera barnens läsvilja.

En annan viktig satsning är på kulturskolan som får extra pengar till sina musikinstrument. Detta har kulturskolan själva efterfrågat och är ett viktigt steg för att kunna höja kvalitén ytterligare för alla medlemmar som är aktiva i kulturskolan.

Vi renoverar Skogsängsskolans hemkunskapssal och ser över möjligheten för en ny NO-sal i Nytorpsskolan. Köken på Säbyskolan, Skogsängsgården och Toredalsgården kommer under perioden att renoveras.

Vi satsar på att konstrgräslägga ytterligare en 7-mannaplan i kommunen för att möjliggöra för framförallt RSF att kunna träna på fler ytor.

Även inom Socialtjänsten blir det mer personal inom äldreomsorgen samt en ytterligare LSS-handläggare. Satsningar på nytt gruppboende inom LSS och andra kvalitetshöjande reformer finns presenterade i budgeten.

I sin helhet är det en budget som fortsätter kvalitetssäkra Salems kommuns välfärd och kommunala service. En budget som ger tillbaka till kommuninvånarna och som förbättrar kommunen ännu mer.

Alliansen i Salem tar fortsatt ansvar. 

Cirkus i landstinget efter samarbete mellan S, V, Mp och SD

Meme 1

Jag vill passa på att tipsa om en stor nyhet idag från Landstinget. I och med att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna röstade ned höjningen av SL-kortet, har landstinget tvingats göra stora besparingar på uppemot 500 miljoner kronor. Idag kom landstingets besked om vilka bussar som drabbas av nedskärningarna som S, V, MP och SD tvingat fram och på vilket sätt turtätheten förändras.

Då det förelåg en stor risk att Salems direktbuss till Stockholm, Buss 745 skulle dras in helt, har Salems kommunalråd tillika ledamot i landstingets trafiknämnd, Lennart Kalderén kämpat hårt för att Sydväst ska behålla denna viktiga och populära buss tillsammans med länets andra direktbussar som också varit hotade.

Idag kom beskedet att direktbussen blir kvar. Detta efter att trafiknämnden i omröstningen om hela besparingspaketet fått resultatet 10 för och 10 emot. Alliansen mot S, V, Mp och SD. Lyckligtvis har ordförande utslagsröst och därmed kunde förslaget gå igenom. Det är anmärkningsvärt att vänsteroppositionen tillsammans med Sverigedemokraterna, trots den cirkus de skapat med det påtvingade besparingsläget på uppemot en halv miljard kronor, så vill de heller inte godkänna själva besparingsförslaget. Jag förstår inte hur detta går ihop och jag förstår heller inte varför Socialdemokraterna fortsätter samarbeta med Sverigedemokraterna i dessa avgörande frågor för landstinget. Det är pinsamt!

Du kan läsa mer om detta och hur bussarnas turtäthet påverkats på: Lennart Kalderens blogg: http://www.kalderen.info  

Nystart!

Efter en längre tid utan aktivitet är det nu dags att ännu en gång starta igång bloggen.

Här kommer du kunna läsa om min syn på den politiska debatten och även få en inblick i mina politiska uppdrag i både kommun, landsting och i Moderata Ungdomsförbundet.

Jag ser fram emot att komma igång och jag vill tacka alla er som redan ”följer” bloggen. För er andra finns det möjlighet att prenumerera  genom att registrera sig här till vänster på sidan.

Jag uppskattar bra diskussion och intressanta kommentarer. Kommer dock att radera eventuellt spam, rasism och otrevlig ton.

Med hopp om att ni ska uppskatta inläggen välkomnar jag er ännu en gång till min sida.

Observera att Delmon Haffo nya hemsida heter delmonhaffo.se 

Löften om ingenting och allt däremellan från S idag

Idag presenterades den rapport som socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven beställt av en ”forskningskommission”. En beställningsprodukt som egentligen inte säger något alls. Jag har tittat närmre på de ”konkreta” förslag som rapporten lyfter upp som viktiga för att Löfven ska kunna uppnå målet om lägst arbetslöshet i Europa år 2020.

Stabila offentliga ­finanser. ”Det går inte att leverera jobb och välfärd om det inte är uppfyllt”,
Med en ekonomiskpolitisk talesperson som blandar ihop kronor och ören, lagt fram en budget som inte är finansierad och med en politik som lovar allt till alla har Löfven problem med att kunna lova stabila offentliga finanser.

Investeringar. Med ökade investeringar i sådant som järnväg, vägbyggen och bostäder vill han få fler i jobb.
EN jättebra tanke naturligtvis. Problemet är att när regeringen gjort historiska satsningar på infrastruktur, satsningar över 500 miljarder kronor, då är socialdemokraterna inte lika kaxiga längre om att de kan satsa mer. Mycket prat och lite verkstad är tydlig förklaring av socialdemokraternas luftslotts-politik.

Insatser för att få företagen att anställa fler.
Intressant. Socialdemokraterna vill dubblera arbetsgivaravgifterna för unga, dubblera momsen för restauranger, beskatta inkomsterna hårdare och höja trösklarna för komma in i arbete. Är dessa de sk. ”insatserna” som ska få företag att anställa fler?

Utbildningsinsatser för att människor ska stå redo att ta de nya jobb som skapas.
Vackra ord naturligtvis. Den stora frågan är dock, vad är nytt med de förslag som socialdemokraterna kommer med? Alliansen och S är överens i mångt och mycket när det gäller svenska skolan. Mycket oklart vad S egentligen vill på denna fronten.

Större förståelse för hur den globala ekonomin fungerar och vilka nya krav den ställer. Det är bland annat här aktiva konjunkturinsatser spelar roll.

Det är naturligtvis jättebra att Stefan Löfven och Magdalena Andersson skaffar sig större förståelse för hur ekonomin fungerar. Medan de gör detta, känner jag mig trygg med att Anders Borg och Fredrik Reinfeldt tar ansvar för den svenska ekonomin.

Återigen är det tomma löften, luftslott och egentligen ingenting som socialdemokraterna och Stefan Löfven tar fram. Valet i höst kommer att handla om jobben och om Sveriges ekonomi. Att Sverige klarat krisen bättre än något annat land i Europa är ingen slump. Det har krävt noga överväganden och en stabil ledning. Vi ska alla vara glada över att inte socialdemokratin satt vid rodret… vem vet hur Sverige skulle mått då.

 

Moderaternas landstingslista spikad

Igår (15/1) ägde Moderaterna i Stockholms läns nomineringsstämma rum för att spika valsedeln till landstinget.

Min valkrets, sydväst, bestående av Salem, Botkyrka, Södertälje och Nykvarn har beslutat att välja följande personer till valkretsens toppkandidater:

1. Lennart Kalderén, Salem
2. Anne-Marie Larsson, Södertälje
3. Delmon Haffo, Salem
4. Kia Hjelte, Botkyrka

Jag vill passa på att tacka medlemmarna, nomineringskommittén och alla föreningar för stödet de visat mig under processen. Det är en stor ära att få representera Moderaterna på valsedeln till landstinget. Jag lovar att förvalta det förtroende jag fått på allra bästa sätt och på största allvar.

Salems utdelning är historisk. Aldrig tidigare har Salems kommun fått två personer på valbar plats. Detta är vi otroligt tacksamma för. 

Ett stort Grattis till Lennart Kalderén från Salem som toppar listan. Han har mångårig erfarenhet av landstingspolitiken och brinner för det han gör. Jag är därför stolt över att få ingå i denna valsedel, tillsammans med alla andra fantastiska kandidater. 

Nu ser vi till att vinna valet.1545187_10202774502714492_386529267_n